Sol·licitud d'assegurança per Cotxe Clàssic

Selecciona el tipus de vehicle a assegurar: Cotxe o Moto

O si ho prefereix descarregua el document i envia'l completat
Descarrega el document de sol·licitud d'assegurança
Recordeu tant el propietari com el prenedor han de tenir més de 25 anys.

*Els vehicles autoritzats com clàssics són els que apareixen en un dels següents llistats. Llistes de vehicles acceptats: Cotxes   Motos